Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Faaliyet Öz Değerlendirme Raporu
FAKÜLTE / Y.O. / M.Y.O BÖLÜM
ABD AKADEMİSYEN
 

Son 5 Yıl'a Ait Makale Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 02.04.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019 2020
SCI,SCI-E,SSCI,AHCI makale sayısı 730 728 634 649 94
ESCI ve Scopus makale sayısı 103 103 115 66 7
Diğer uluslararası indeksli makale sayısı 573 756 734 765 53
Ulusal makale sayısı 427 492 452 471 21
Dönem Toplamı 1.833 2.079 1.935 1.951 175
 

Son 5 Yıl'a Ait Kitap Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 02.04.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019 2020
Alanında Kitap Yazarlığı (Yurt içi) 35 36 35 43 1
Alanında Kitap Yazarlığı (Yurt dışı) 4 18 23 43 4
Alanındaki kitaplarda yer alan her bölüm veya ünite yazarlığı 68 134 199 221 32
Çeviriler 6 37 19 11 1
Dönem Toplamı 113 225 276 318 38
 

Son 5 Yıl'a Ait Ulusal Bildiri Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 02.04.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019 2020
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 54 76 102 115 1
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 111 206 113 119 4
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 29 18 5 1 0
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 86 192 90 54 1
Dönem Toplamı 280 492 310 289 6
 

Son 5 Yıl'a Ait Uluslararası Bildiri Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 02.04.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019 2020
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 196 373 798 851 2
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 399 1.286 800 520 4
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 54 50 46 28 0
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 410 809 343 88 1
Dönem Toplamı 1.059 2.518 1.987 1.487 7
 

Son 5 Yıl'a Ait Editörlük Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 02.04.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019 2020
SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük 15 21 14 15 3
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerde editörlük 2 2 4 3 0
Diğer dergilerdeki editörlükler 126 286 257 218 5
Kitap Editörlüğü (Yurt içi) 11 23 22 13 1
Kitap Editörlüğü (Yurt dışı) 3 15 31 29 4
Dönem Toplamı 157 347 328 278 13
 

Son 5 Yıl'a Ait Atıf Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 02.04.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019
SCI, SCI-E, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 7.439 9.782 10.878 10.952
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 103 268 1.458 2.034
Diğer uluslararası dergilerden atıf yapılan eser sayısı 458 757 725 1.431
Hakemli dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı 4.395 3.657 2.112 1.249
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Uluslararası) 278 401 619 587
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Ulusal) 178 305 284 282
Dönem Toplamı 12.851 15.170 16.076 16.535
 

Son 5 Yıl'a Ait Sanatsal Faaliyet Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 02.04.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019
Uluslararası Kapsamda Özgün Faliyet 38 22 24 14
Uluslararası Kapsamda Karma Faliyet 139 99 98 70
Ulusal Kapsamda Özgün Faliyet 168 128 106 76
Ulusal Kapsamda Karma Faliyet 139 217 173 116
Dönem Toplamı 484 466 401 276