Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Faaliyet Öz Değerlendirme Raporu
FAKÜLTE / Y.O. / M.Y.O BÖLÜM
ABD AKADEMİSYEN
 

Son 5 Yıl'a Ait Makale Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 23.09.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019 2020
SCI,SCI-E,SSCI,AHCI makale sayısı 723 726 624 649 219
ESCI ve Scopus makale sayısı 98 104 112 62 15
Diğer uluslararası indeksli makale sayısı 558 732 707 724 156
Ulusal makale sayısı 437 496 468 515 109
Dönem Toplamı 1.816 2.058 1.911 1.950 499
 

Son 5 Yıl'a Ait Kitap Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 23.09.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019 2020
Alanında Kitap Yazarlığı (Yurt içi) 34 33 33 42 9
Alanında Kitap Yazarlığı (Yurt dışı) 4 19 23 43 7
Alanındaki kitaplarda yer alan her bölüm veya ünite yazarlığı 67 135 194 222 91
Çeviriler 6 43 18 11 2
Dönem Toplamı 111 230 268 318 109
 

Son 5 Yıl'a Ait Ulusal Bildiri Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 23.09.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019 2020
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 52 80 108 114 2
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 114 204 117 132 7
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 29 18 6 1 0
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 107 205 87 66 1
Dönem Toplamı 302 507 318 313 10
 

Son 5 Yıl'a Ait Uluslararası Bildiri Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 23.09.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019 2020
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 196 370 795 844 15
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 396 1.284 805 528 27
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 54 48 45 26 1
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 407 797 330 97 7
Dönem Toplamı 1.053 2.499 1.975 1.495 50
 

Son 5 Yıl'a Ait Editörlük Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 23.09.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019 2020
SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük 15 21 13 15 3
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerde editörlük 2 1 4 2 0
Diğer dergilerdeki editörlükler 125 293 266 213 9
Kitap Editörlüğü (Yurt içi) 10 20 22 14 1
Kitap Editörlüğü (Yurt dışı) 3 15 31 28 7
Dönem Toplamı 155 350 336 272 20
 

Son 5 Yıl'a Ait Atıf Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 23.09.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019
SCI, SCI-E, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 7.437 9.774 10.860 11.075
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 103 268 1.449 2.228
Diğer uluslararası dergilerden atıf yapılan eser sayısı 458 746 709 1.432
Hakemli dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı 4.395 3.639 2.103 1.247
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Uluslararası) 278 398 606 583
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Ulusal) 177 300 284 283
Dönem Toplamı 12.848 15.125 16.011 16.848
 

Son 5 Yıl'a Ait Sanatsal Faaliyet Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 23.09.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019
Uluslararası Kapsamda Özgün Faliyet 36 22 23 8
Uluslararası Kapsamda Karma Faliyet 135 99 98 70
Ulusal Kapsamda Özgün Faliyet 164 112 79 63
Ulusal Kapsamda Karma Faliyet 137 216 173 118
Dönem Toplamı 472 449 373 259