Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Faaliyet Öz Değerlendirme Raporu
FAKÜLTE / Y.O. / M.Y.O BÖLÜM
ABD AKADEMİSYEN
 

Son 5 Yıl'a Ait Makale Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 31.07.2021 00:00 dır.


2017 2018 2019 2020
SCI,SCI-E,SSCI,AHCI makale sayısı 718 624 659 310
ESCI ve Scopus makale sayısı 105 112 62 20
Diğer uluslararası indeksli makale sayısı 728 707 739 221
Ulusal makale sayısı 497 471 519 152
Dönem Toplamı 2.048 1.914 1.979 703
 

Son 5 Yıl'a Ait Kitap Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 31.07.2021 00:00 dır.


2017 2018 2019 2020
Alanında Kitap Yazarlığı (Yurt içi) 33 33 43 10
Alanında Kitap Yazarlığı (Yurt dışı) 19 24 44 15
Alanındaki kitaplarda yer alan her bölüm veya ünite yazarlığı 134 193 223 114
Çeviriler 43 17 11 3
Dönem Toplamı 229 267 321 142
 

Son 5 Yıl'a Ait Ulusal Bildiri Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 31.07.2021 00:00 dır.


2017 2018 2019 2020
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 81 109 116 3
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 205 120 135 17
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 18 6 2 0
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 201 91 71 1
Dönem Toplamı 505 326 324 21
 

Son 5 Yıl'a Ait Uluslararası Bildiri Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 31.07.2021 00:00 dır.


2017 2018 2019 2020
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 369 794 869 20
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 1.276 807 539 47
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 48 45 26 1
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 796 327 98 9
Dönem Toplamı 2.489 1.973 1.532 77
 

Son 5 Yıl'a Ait Editörlük Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 31.07.2021 00:00 dır.


2017 2018 2019 2020
SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük 21 13 15 3
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerde editörlük 1 4 2 0
Diğer dergilerdeki editörlükler 292 267 222 12
Kitap Editörlüğü (Yurt içi) 20 21 14 2
Kitap Editörlüğü (Yurt dışı) 15 32 28 7
Dönem Toplamı 349 337 281 24
 

Son 5 Yıl'a Ait Atıf Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 31.07.2021 00:00 dır.


2017 2018 2019
SCI, SCI-E, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 9.704 10.791 11.094
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 268 1.448 2.236
Diğer uluslararası dergilerden atıf yapılan eser sayısı 731 706 1.450
Hakemli dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı 3.597 2.090 1.259
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Uluslararası) 398 609 594
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Ulusal) 300 284 284
Dönem Toplamı 14.998 15.928 16.917
 

Son 5 Yıl'a Ait Sanatsal Faaliyet Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 31.07.2021 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019 2020
Uluslararası Kapsamda Özgün Faliyet 36 22 23 8 0
Uluslararası Kapsamda Karma Faliyet 135 99 98 70 6
Ulusal Kapsamda Özgün Faliyet 164 112 79 63 0
Ulusal Kapsamda Karma Faliyet 137 216 173 118 1
Dönem Toplamı 472 449 373 259 7