Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Faaliyet Öz Değerlendirme Raporu
FAKÜLTE / Y.O. / M.Y.O BÖLÜM
ABD AKADEMİSYEN
 

Son 5 Yıl'a Ait Makale Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 31.05.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019 2020
SCI,SCI-E,SSCI,AHCI makale sayısı 725 729 626 645 133
ESCI ve Scopus makale sayısı 101 103 114 63 8
Diğer uluslararası indeksli makale sayısı 566 745 721 744 91
Ulusal makale sayısı 431 489 468 498 51
Dönem Toplamı 1.823 2.066 1.929 1.950 283
 

Son 5 Yıl'a Ait Kitap Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 31.05.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019 2020
Alanında Kitap Yazarlığı (Yurt içi) 34 36 35 43 6
Alanında Kitap Yazarlığı (Yurt dışı) 4 18 23 43 5
Alanındaki kitaplarda yer alan her bölüm veya ünite yazarlığı 68 134 198 218 63
Çeviriler 6 37 19 11 2
Dönem Toplamı 112 225 275 315 76
 

Son 5 Yıl'a Ait Ulusal Bildiri Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 31.05.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019 2020
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 54 78 107 117 2
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 112 207 116 124 5
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 29 18 5 1 0
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 97 194 89 60 1
Dönem Toplamı 292 497 317 302 8
 

Son 5 Yıl'a Ait Uluslararası Bildiri Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 31.05.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019 2020
Sözlü sunulan ve tam metin yayınlanan 196 372 789 838 2
Sözlü sunulan ve özet metin yayınlanan 398 1.289 811 529 10
Poster sunulan ve tam metin yayınlanan 53 48 45 26 0
Poster sunulan ve özet metin yayınlanan 406 796 336 93 5
Dönem Toplamı 1.053 2.505 1.981 1.486 17
 

Son 5 Yıl'a Ait Editörlük Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 31.05.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019 2020
SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde editörlük 15 21 14 16 4
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerde editörlük 2 2 4 2 0
Diğer dergilerdeki editörlükler 126 285 257 217 10
Kitap Editörlüğü (Yurt içi) 10 19 22 14 1
Kitap Editörlüğü (Yurt dışı) 3 15 31 28 6
Dönem Toplamı 156 342 328 277 21
 

Son 5 Yıl'a Ait Atıf Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 31.05.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019
SCI, SCI-E, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 7.437 9.777 10.857 11.035
ESCI ve Scopus tarafından taranan dergilerden atıf yapılan eser sayısı 103 268 1.459 2.167
Diğer uluslararası dergilerden atıf yapılan eser sayısı 458 746 717 1.433
Hakemli dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı 4.395 3.652 2.106 1.275
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Uluslararası) 278 400 612 589
Kitap veya diğer yayınların her birinde, adayın atıf yapılan eser sayısı (Ulusal) 177 305 284 281
Dönem Toplamı 12.848 15.148 16.035 16.780
 

Son 5 Yıl'a Ait Sanatsal Faaliyet Verileri

Veriler Yöksis'den sağlanmış olup son güncelleme tarihi: 31.05.2020 00:00 dır.


2016 2017 2018 2019
Uluslararası Kapsamda Özgün Faliyet 38 22 24 14
Uluslararası Kapsamda Karma Faliyet 139 99 98 70
Ulusal Kapsamda Özgün Faliyet 168 128 106 76
Ulusal Kapsamda Karma Faliyet 139 216 173 117
Dönem Toplamı 484 465 401 277